Australia-United States Ministerial (AUSMIN) 2010 Joint Communiqué

8 November 2010