Minister for Defence and Minister for Defence Industry – Australia’s first P-8 Poseidon touches down

16 November 2016